Onze missie

De stichting Learn2Gether werkt aan een samenleving die zich kenmerkt door diversiteit en waarin verbinding tussen mensen centraal staat. Wij richten ons daarbij  vooral op jongeren. Wij bevorderen dat jongeren gelijke kansen op ontwikkeling en maximale talentontplooiing krijgen en stimuleren participatie en burgerschap.

Daarbij richten wij ons meer specifiek op thema’s als integratie van nieuwkomers in de maatschappij en in het onderwijs, identiteit en burgerschap en kansen-ongelijkheid in het onderwijs. Wij bevorderen tevens de kennis- en methode ontwikkeling rond deze thema’s.

De Stichting ontwikkelt projecten en programma’s om deze doelstellingen te realiseren. Wij werken samen met kennisnetwerken en wetenschappelijke instituten om de kwaliteit van onze aanpak op een hoog niveau te borgen.