Over ons

De stichting Learn2Gether is in 2016 opgericht en wil een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken onder jongeren, zoals de groeiende tweedeling tussen hoog- en laagopgeleiden, radicalisering of bijvoorbeeld identiteitsvraagstukken. Ook willen wij een bijdrage leveren aan een goede integratie van nieuwkomers in ons onderwijssysteem en in onze maatschappij.

Wij maken ons sterk voor verbinding tussen jongeren in een samenleving die zich kenmerkt door diversteit. Wij streven naar gelijke kansen op ontwikkeling en het bevorderen van maximale talentontplooing.

De kosten voor de realisatie van onze projecten en programma’s worden gedekt vanuit subsidies en andere bijdragen.

De stichting kent een onbezoldigd bestuur met de volgende samenstelling:

De dagelijkse leiding wordt gevoerd door de directeur van de stichting, mevrouw Melek Usta. Mevrouw Usta is o.m. directeur van onderwijsadviesbureau ‘Onderwijs is Meer’ en expert op het vlak van peer-coaching in het onderwijs.

Indien u een bijdrage aan onze stichting wenst te geven, of meer wilt weten over onze projecten en initiatieven, neem dan met ons contact op.

U kunt ons bestuursreglement via deze link downloaden.