Scholen

Peer Buddy Nieuwkomers van start op 5 scholen in 2017-2018

Na een uitvoerige selectieprocedure zijn 5 scholen de gelukkige geworden om tijdens het schooljaar 2017-2018 mee te mogen doen aan het Peer Buddy Nieuwkomers programma.

Dankzij de financiële bijdrage van de werkgroep Vluchtelingen & Educatie en van Kansfonds heeft de Stichting Learn2Gether de mogelijkheid gekregen om 5 scholen te selecteren. Daarbij is een samenwerking aangegaan met Peer2Peer in Hoofddorp.

De scholen die deze kans met open armen en zeer voortvarend hebben opgepakt zijn

  1. Stedelijk College in Eindhoven
  2. Metameer in Stevensweert
  3. RSG Lingecollege in Tiel
  4. Da Vinci College in Leiden i.s.m. het
  5. MboRijnland (voorheen ID College + ROC Leiden)

Werkwijze Programma Peer Buddy Nieuwkomers

Op alle scholen is direct bij de start van het project een Peer2Peer coördinator aangesteld en is een Peer2Peer werkgroep in het leven geroepen. De werkgroepleden hebben met ondersteuning van de Peer2Peer Trainer-coach een werkplan opgesteld waarin alles is vastgelegd t.a.v. communicatie, afstemming, wervingsprofielen leerlingen, welke docenten worden opgeleid tot Peer2Peer Docentcoach, trainingsdata, etc. Daarna zijn de trainingen van start gegaan. Per school zijn ca. 8 docentcoaches, 12 reguliere en 12 EOA-leerlingen (Eerste Opvang Anderstaligen) opgeleid.

Zo goed als alle trainingen aan de Docentcoaches en de leerlingen (zowel Buddy’s als ISK-/EOA-leerlingen) zijn gegeven in de maanden september, oktober en december 2017. Eén uitzondering is DaVinci College en MboRijnland. Daar zijn de leerling/student trainingen van start gegaan in januari 2018.

Op de scholen 1 t/m 3 zijn ook de koppelingsdagen geweest , zijn de leerlingen gestart met elkaar wekelijks te ontmoeten en zijn zij begonnen gezamenlijk activiteiten te ondernemen. De ervaringen van deze 3 scholen zijn positief tot zeer positief over de koppelingen en over het enthousiasme bij de leerlingen.

Aangezien de communicatie en afstemming op de scholen 4 en 5 over twee verschillende scholen loopt ( een VO en een MBO school) heeft de aanloop nog wel wat extra aandacht gevergd. Inmiddels zijn alle betrokkenen van beide scholen in januari 2018 enthousiast aan de slag gegaan.

Verhalen van Peer2Peer scholen

Klik op de naam van de school om het verhaal te lezen

Het Stedelijk College Eindhoven, locatie Oude Bossche Baan, is officieel de eerste Peer2Peer-school in het zuiden van Nederland. Op deze locatie is naast de vmbo-afdeling ook een EOA-afdeling (Eerste Opvang Anderstaligen) gevestigd. In hetzelfde gebouw zitten dus zowel leerlingen van het vmbo als EOA-leerlingen. Het Peer2Peer-traject is ingezet om deze twee groepen leerlingen nog meer te laten samenwerken en van elkaar te laten leren.

Het Buddycafé 
Peer2Peer is een programma waarbij leerlingen van het vmbo zijn getraind om Buddy te worden van een Nieuwkomer. Ook de Nieuwkomers hebben een training gehad. In een training van enkele dagdelen hebben ze aan allerlei vaardigheden en competenties gewerkt en vooral heel veel gelachen. Tijdens de laatste trainingsdag werden de leerlingen aan elkaar gekoppeld. De docenten die deelnemen aan het Peer Buddy Nieuwkomersprogramma hebben ook een speciale training gevolgd om P2P Docentcoach te worden.

Inmiddels zijn de Buddy’s al enkele maanden maatjes en hebben ze allerlei evenementen ondernomen. Gekozen kon worden om zelf activiteiten te bedenken of ze kunnen iedere week naar het Buddycafé op het Stedelijk College. Daar kunnen de leerlingen deelnemen aan activiteiten onder begeleiding van de P2P-docenten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld samen perenflapjes bakken, spelletjes doen, sporten, huiswerk maken of werken aan kunstprojecten. Naast het Buddycafé zijn er intervisiebijeenkomsten voor de vmbo-groep en de Nieuwkomersgroep.

P2P-school
Tijdens een bijeenkomst eind januari werd het officiële P2P-bord onthuld door Petra de Bruijn (lid College van Bestuur). Het project is direct bij start een succes gebleken. Het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de leerlingen die meedoen is sterk toegenomen en de sfeer in de groep is erg positief. Tijdens de officiële middag maakte een van de Buddy’s zelfs de opmerking: ‘Dit vergeet ik mijn leven niet meer’.

Het Stedelijk College vindt het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met culturele diversiteit en werken aan sociale competenties. De leerlingen konden zich opgeven om deel te nemen en uiteindelijk moest er zelfs geloot worden. Deze eerste groep leerlingen waren de pioniers. In de toekomst zullen meer leerlingen van het Stedelijk College de kans krijgen om Buddy te worden. De pilot heeft aangetoond erg waardevol te zijn.

Stedelijk College TV maakte zelf een reportage!

https://www.stedelijkcollege.nl/Flex/News/Display.aspx?ID=2313&CID=18&Lang=NL

Peer Buddys en Nieuwkomers

Groeien door van elkaar te leren. Leerlingen van Metameer worden Peer Buddy van een anderstalige leeftijdgenoot. Ze gaan samen op pad en leren de ander beter kennen. Dinsdag 5 december was de kennismaking van de koppels in Stevensbeek. Maar Peer2Peer is meer dan leren alleen!

Onbegrensde mogelijkheden
Het doel van het Peer2Peer-programma op Metameer is tweeledig: de nieuwkomer duikt volledig in de Nederlandse samenleving en Nederlandse leeftijdgenoten zien de wereld door de ogen van een ander. Deze koppels gaan elke week samen op pad: huiswerk maken, sporten, koken, naar de bioscoop, er is van alles mogelijk. Paolo (17) uit Overloon meldde zich direct aan als Peer Buddy. Vier jaar geleden was hij zelf nieuwkomer. “Ik heb hulp gekregen van een student / klasgenoot. Dat was erg fijn. Die gunst wil ik een ander teruggeven.

Peer-coaching
Een reguliere leerling van Metameer Stevensbeek en Jenaplan Boxmeer wordt gekoppeld aan een leeftijdgenoot uit de eerste opvang anderstaligen (EOA). Beiden kregen vooraf een training van een aantal dagdelen. Want hoe ga je om met culturele verschillen? En hoe maak je een goede eerste indruk? De koppels worden begeleid door speciaal hiervoor getrainde Docentcoaches. Het project duurt ten minste zes maanden.

https://www.metameer.nl/over-metameer/nieuws/peerbuddys-nieuwkomers/

Buddy’s helpen buitenlandse scholieren op weg op Lingecollege in Tiel

Afgezien van het schoolgebouw deelden scholieren van het RSG Lingecollege op de havo/vwo-locatie en de Internationale SchakelKlas (ISK) tot voor kort weinig met elkaar. Het Buddyprogramma brengt voor tientallen leerlingen verandering.

„De leerlingen zitten in hetzelfde gebouw, maar gingen helemaal niet met elkaar om”, zegt onderwijsassistent Laura Weijers van de Internationale SchakelKlas. In deze klas zitten jongeren die de Nederlandse taal leren en daarna doorstromen naar een vervolg-opleiding. Om de scholieren dichter bij elkaar te brengen is de school gestart met het Peer2Peer-programma.

Nieuwko­mers vinden het vaak moeilijk om buiten school vrienden te maken.

Schoolwerk
Aan het programma doen 23 leerlingen mee. 11 leerlingen van het RSG Lingecollege begeleiden de 12 nieuwkomers. „Vooraf is wel gekeken naar de cijfers van leerlingen, want het moet natuurlijk wel naast hun schoolwerk passen”, zegt Weijers. „Een van de Buddy’s haakte op het laatste moment toch af, omdat het hem niet ging lukken.” Daarom heeft één leerling twee scholieren onder zijn hoede.

Vrienden
Onder de leerlingen uit de Internationale Schakelklas is er veel vraag naar het Buddy Programma „Nieuwkomers vinden het vaak moeilijk om buiten school vrienden te maken.”

Zwemmen
Op basis van leeftijd en gedeelde interesses zijn leerlingen aan elkaar gekoppeld. Minstens één keer per week zien ze elkaar. Weijers hoorde al verschillende enthousiaste verhalen: „Leerlingen die bij elkaar over de vloer zijn geweest en Buddy’s en de gekoppelde ISK-leerlingen die gingen zwemmen.” Naast de leuke activiteiten helpen de Buddy’s de leerlingen op weg. „Als leerlingen tegen problemen aanlopen kunnen zij terecht bij hun Buddy. De reguliere scholieren lopen immers al langer op school rond.”

https://www.rsglingecollege.nl/Actueel/Nieuws/ArticleID/87

https://www.gelderlander.nl/rivierenland/buddy-s-helpen-buitenlandse-scholieren-op-weg-op-lingecollege-in-tiel~a7f7fdb5/

Nederland heeft te maken met een grote stroom arbeidsmigranten en vluchtelingen. Een deel van deze nieuwkomers is onder de 18 jaar en heeft, ongeacht hun verblijfsstatus, recht op een passende plek in het onderwijs. Wat ook hun achtergrond is, nieuwkomers die onderwijs volgen hebben vaak de eerste jaren extra begeleiding nodig.

Hierbij gaat het niet alleen om hulp bij het leren van de taal, maar ook om het wennen aan een ander schoolsysteem en de gewoonten en gebruiken in Nederland. Het opvangen van de stroom nieuwkomers doet een beroep op de capaciteit, flexibiliteit en creativiteit van scholen en specifiek van de Internationale Schakelklassen (ISK).

De Peer Buddy Nieuwkomer is vaak een ouderejaars die al een plaats heeft verworven in het reguliere onderwijs. Als geen ander weet hij/zij wat er nodig is om een nieuwkomer zich thuis te laten voelen, de weg in de maatschappij te wijzen en om te integreren in het Nederlandse onderwijs.

Door de inzet van deze specifieke Peer Buddy Nieuwkomer rol wordt de school sneller als veilig ervaren en wordt ‘iets doen voor een ander’ als heel normaal gezien. De Peer Buddy Nieuwkomer helpt de Nederlandse taal beter te beheersen en is de gids bij het wennen aan andere gewoonten in een nieuwe cultuur. Een Buddy geeft de protegé het gevoel er niet alleen voor te staan en is een eerste, solide maatje in een nieuw land. En dat de Peer Buddy Nieuwkomer hierdoor zelf ook groeit mag duidelijk zijn. Goed getraind in begeleidingsvaardigheden nemen ook metacognitieve vaardigheden toe.

Zelfreflectie, zich leren verplaatsen in een ander, zorgvuldige communicatie en het besef een rolmodel te zijn: het zijn allemaal vaardigheden die het zelfvertrouwen bevorderen. En de school wordt veiliger met meer samenhang door de verticale en horizontale netwerken die met de inzet van een Peer Buddy Nieuwkomer ontstaat.

https://peer2peer-edu.nl/is